فريق عملنا متاح هنا للرد على استفساراتكم

Richiesta informazioni
È garantita la riservatezza dei dati inseriti, che sono trattati in conformità al DL 196/03. Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità a quanto ivi descritto. 

Acconsento

Trans-Edit Group srl

Italia

Via Padre Reginaldo Giuliani 10
20125 - Milano (MI) Italy

+39 02 26 19 393

info@transeditgroup.com

 

 

I nostri clienti, la tua garanzia

 

Correspondent Offices

ماسيمو مافي

مدير المبيعات

مباشر: +39 02 8225 4718

البريد الإلكتروني

إيمانويل ماجيوني

مدير الحسابات

مباشر: +39 02 8225 4712

البريد الإلكتروني

دولورويس كانزيان

مدير مشروعات

مباشر: +39 02 8225 4708

البريد الإلكتروني

 

فيديريكا سكاكاباروتزي

مدير مشروعات

مباشر: +39 02 8225 4711

البريد الإلكتروني

ليتزيا كليريسي

مدير مشروعات

مباشر: +39 02 8225 4717

البريد الإلكتروني

إليزابيتا مابيلي

مدير مشروعات

مباشر: +39 02 8225 4715

البريد الإلكتروني

 

إليانا توسوني

مدير مشروعات

مباشر: +39 02 8225 4716

البريد الإلكتروني

قسم الإدارة

 

مباشر: +39 02 8225 4719

البريد الإلكتروني

 

 

 

 All rights Reserved Trans-Edit Group srl